całosezonowy


całosezonowy
całosezonowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, całosezonowywi {{/stl_8}}{{stl_7}}'odnoszący się do czasu równego całemu sezonowi (o kimś, lub o czymś pracującym, czynnym, trwającym itp.w tym czasie) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oferta całosezonowej pracy przy zbiorze owoców. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • całosezonowy — całosezonowywi «trwający, działający, pracujący przez cały sezon» Praca całosezonowa. Robotnik całosezonowy. Cyrk całosezonowy …   Słownik języka polskiego